pl en de

HODOWLA BYDŁA RASY SIMENTALSKIEJ W POLSCE

Bogumiła Choroszy, Edgar Beneš, Zenon Choroszy, Władysław Brejta
Historia hodowli bydła w Polsce - Bydło simentalskie pochodzi od szerokoczołowego bydła alpejskiego (Frantosus), od Bos primigenius. Kolebką bydła simentalskiego jest szwajcarska dolina rzeki Simme, od której to rzeki nazwę wzięło miejscowe bydło plamiste. O zaletach tego bydła może świadczyć fakt, że pierwszy eksport ze Szwajcarii do innych krajów miał miejsce w XVI wieku. Do Polski bydło simentalskie trafiło na przełomie XVIII i XIX wieku na Podlasie, m.in. do dóbr KsięSnej Jabłonowskiej. Pod koniec XIX wieku rozprzestrzeniło się na terenie całego kraju, głównie na kresach wschodnich. Trzon hodowli i chowu bydła simentalskiego przebiegał wzdłuż szlaku handlowego wołoskiego - tzw. szlaku wołowego. Bydło simentalskie użytkowane było w tym czasie dwukierunkowo, a także było wykorzystywane jako siła pociągowa. Z mleka krów simentalskich, charakteryzującego się wysoką zawartością tłuszczu i białka wyrabiano głównie sery oraz masło solone, które sprzedawano na targach. Mleko spożywane było głównie przez ludność uboSszą, włościańską. Woły natomiast wykorzystywano do pracy na roli jako siłę pociągową, a następnie sprzedawano miejscowym rzeźniom, jak również przepędzano do rzeźni leżących na szlaku handlowym. Z tego okresu odnotowane są sukcesy polskich hodowców bydła simentalskiego. W 1870 roku J. Wiktor uczestniczył ze swoją stawką bydła simentalskiego na Wystawie Hodowlanej w Paryżu, a w roku następnym otrzymał za bydło simentalskie złoty medal w Wiedniu. W księgach kontroli mleczności krów odnotowano 9 obór simentalskich leżących tylko w powiecie sanockim, objętych kontrolą mleczności. W 1909 roku kontrolę prowadzono w 10 oborach, gdzie średnia wydajność wynosiła 2323 kg mleka i 75 kg masła. W 1910 roku najwyższa odnotowana w rejestrach wydajność krowy rasy simentalskiej wynosiła 7238 kg i 253 kg masła. Znaną oborą z tego okresu była obora dr S. Grodzkiego z Bzianki, która wymieniana była wielokrotnie jako najlepsza - średnia wydajność ponad 4000 kg mleka za laktację. Rekordzistka obory krowa Lula uzyskała wydajność 6076 kg przy 4,29% tłuszczu.
W 1920 roku utworzono Związek Hodowców Bydła Górskiego, który zrzeszał 7 obór bydła simentalskiego, tj. około 747 krów i 51 buhajów zarodowych. Ostatecznie rejon hodowli bydła simentalskiego skoncentrował się w południowo-wschodniej Polsce.

więcej >>

Organizatorzy

   

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mleka

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

 

Sponsorzy

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
BYDŁA SIMENTALSKIEGOwięcej

STRATEGICZNI PARTNERZY KONGRESU